Baranseli Finans
ENG   TUR   RUS

Bayi Ağları

 

Yüksek kaliteli ve rekabet gücü olan ürünleri üreten firmalara ofislerimizin bulunduğu ülkelerde bayi ağları kuruyor, geliştiriyor ve yönetiyoruz. Bilindiği gibi birçok üretici firma ürünlerini Türkiye ve Rusya gibi gelişmekte olan ithalat piyasalarına ihtaç etmek ister. Aynı zamanda bu ülkelerde de birçok girişimci güvenilir, kaliteli ürün üreten firmaların yerel bayisi olmayı istiyor.

Bir Bayi Ağının başarısı hedef piyasada kurulan ağ içindeki yerel bayilerin güvenilirliğine bağlıdır. Biz bu kavramı çok iyi bildiğimizden, bayi ağı kurulumu aşamasında potansiyel firmalar hakkında istihbarat ve güvenilirlik araştırmaları yapıyoruz.

Bir Bayi Ağının en önemli özelliği üretici için istikrarlı ve güvenilir şartlarda yıllık taahhütlü ticaret hacminin yaratılması, uluslararası ticaretin sağladığı katma değerlerin üreticiye kazandırılması ve bu sayede üreticinin asıl işi olan üretime daha fazla konsantre olmasının sağlanmasıdır.

Bayi Ağı Kurulumu için herşeyden önce üretici ve hedeflenen ülkeye ihracı amaçlanan ürünler hakkında gerekli tüm bilgiyi topluyor, ardından hedef ülkede yeterli talebin olup olmadığını anlamak için ön pazar araştırması yapıyoruz. Eğer ön pazar araştırması sonucundan tatmin olursak, aşağıdaki başlıkları kapsayan detaylı pazar araştırmasını hazırlıyoruz.Detaylı pazar araştırması raporumuzun üretici firmaya sunulmasından sonra üretici firma yetkililerini yerel bayilerle yüz yüze görüşmeleri için davet ediyoruz. Üretici firma temsilcileri yapılacak yüz yüze görüşmeler sayesinde hedeflenen piyasada gelecekte yerel bayileri olacak firmaları çalışma ortamlarında görerek onlar hakkında daha net kanıya sahip olabilirler.

Bayi Ağı Kurulumu hizmetimiz üretici müşterimize hedeflenen piyasada ilk yıl için en az 4 yerel bayi kazandırmayı garanti eder. Bununla beraber ürünlerin hitap ettikleri sektörlere bağlı olarak bayi sayısı zamanla artacaktır.

Ancak üretici müşterimizin kendisi için kurduğumuz bayi ağındaki firmalarla bayilik sözleşmeleri imzalamasıyla bizim kurumsal sorumluluklarımız sona ermiyor. Sözkonusu bayilik sözleşmelerinin imzalanmasıyla, kurulan bayi ağının yönetimi ve geliştirilmesi konularında kurumsal sorumluluk taşıyoruz. Bayi Ağı Yönetimi aşağıdaki etapları kapsıyor:Sunduğumuz Bayi Ağı Kurulumu ve Yönetimi hizmetimizin alışılagelmiş fuar katılımları ve ülke ziyaretlerine kıyasla avantajları:

 

Bayi Ağı Kurulumu, Gelişimi ve Yönetimi.Fuar Katılımları ve Ülke Ziyaretleri.
Yüz yüze görüşeceğiniz kişi ve firmaların finansal ve yasal durumları, itibarları ve piyasa konumları hakkında gerçekleştirdiğimiz istihbartat ve güvenilirlik araştırması sayesinde detaylı bilgiye sahib olursunuz. Dolayısıyla bu kişi ve firmalar sizin için yabancı ve bilinmedik değillerdir. Hatta görüşmeler öncesinde bu firmaların sizden yıllık ne kadar mal satın alabilecekleri bilgisine de sahip olacaksınız. Malesef katıldığınız fuarlarda ve ülke ziyaretlerinde karşılaştığınız kişi ve firmaların financial ve basal durumlarını, itibar ve piyasa konumlarını önceden bilemezsiniz. Aynı zamanda kimse bu tip organizasyonların sizin için yaralı olacağına dair garanti veremez.
Yüz yüze görüşmeler sırasında gelecekte sizin bayiniz olacak firmanın çalışma alanını görüp değerlendirme imkanına sahipsizniz. Bu tip organizasyonlar size potansiyel partnerlerinizle yüz yüze görüşme imkanı sağlamaz. Bu organizasyonlar içinde sizin rakipleriniz de bulunabilirler. Böylece potansiyel partnerleriniz sizin rakiplerinizle de aynı organizasyonda görüşme imkanına sahipler.
Görüşme yaptığınız firmalar da firmanız ve ürünleriniz hakkında bilgi sahibi oldukları için zaten sizinle işbirliği yapmakla ilgilenen firmalar olacaklar. Bu tip organizasyonlar rakiplerinizin sizden know-how, model ve dizayn çalmalarına imkan tanırlar. Bir çok durumda sizinle görüşen kişilerin müşteri mi yoksa rakibiniz mi olduğunu anlayamazsınız.
Sİzin için kurulmuş hazır bir Bayi Ağına sahip olacaksınız. Kendi bayi ağınızı sıfırdan kurmanız gerekir.
Size Bayi Ağı Yönetimi konusunda 24/7 yardımcı olacağız. Bayi Ağı Yönetimi konusundaki tecrübelerimiz sizin hizmetinizde. Sizin için kurulmuş hazır bir bayi ağı lie çalışarak para ve zaman kazanacağınıza, sıfırdan bir bayi ağı kurmak ve yönetmek için çok fazla para ve zaman harcamanız gerekecek.
İş güvenliğinizi sağlamak amacıyla periyodik olarak bayilerin finansal, yasal ve stok durumlarının gözetimini yapıyoruz.  
Bayi Ağı’nın eğitimi, reklam ve tanıtım amaçlı seminerler, ulusal ve bölgesel fuarlara toplu katılımlar gibi organizasyonları gerçekleştiriyoruz.  


Yukarıda değindiğimiz birçok konu üretici müşterimizle onun tüm bayilerine yüksek kalitede hizmet vermek amacıyla geliştirdiğimiz “B-Stream” yazılımı kapsamındadır. Bu program tarafların bilgisayarlarına yüklenerek onlara 24/7 birbirleriyle iletişimde olmalarını, bilgi ve belge akışı, sipariş, ödeme, üretim, ambalaj, nakliye, gümrük, stoklama ve pazarlama süreçlerinin uzaktan takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda edinilen bilgilerin bilgi bankasında toplanması sayesinde her üç aylık periodlarda gerçekletirdiğimiz iş verimliliği ve gelecekteki hedeflerin belirlenmesi konularında analizler tarafların dikkatine sunulur.


 


Nasıl Yapıyoruz  • Ön pazar araştırmasını gerçekleştiriyoruz
  • Görev ve iş bitirmeyi tanımlıyoruz
  • Potansiyel bayi firmaların listesini ve bunlar hakkında istihbarat bilgilerini de içeren detaylı pazar araştırmasını hazırlıyoruz
  • Potansiyel bayi firmalarla üretici adına ön görüşmeleri gerçekleştiriyoruz
  • Yıllık satın alma taahhüt mektuplarını topluyoruz
  • Üretici firma temsilcilerini potansiyel bayilerle yüz yüze görüşmeye davet ediyoruz
  • Bayi Ağını Kuruyoruz
  • Gerekli tüm sözleşme ve belgeleri hazırlıyıp, taraflardan onay alıyoruz
  • Üretici firma ve bayileri “B-Stream” yazılımı na dahil ediyoruz
  • Tarafların başarılı bir iş ilişkisi kurabilmeleri için üretici ile Bayi Ağı arasındaki ilişkileri koordine ediyoruz.İki yıl içerisinde %40 kanıtlanmış ihracat artışı