Baranseli Finans
ENG   TUR   RUS

Franchise Ağları

Franchise’ın genel kabul görmüş tanımlaması franchise hak sahibinin önceden belirlediği şartlarda, franchise alan tarafa bazı ticari faaliyetlerin yürütülmesi için verdiği haklardır.

Ancak biz farklı bir Franchise işi yaratmaya çaba gösterdik ve Francise’ın başarılı iş tecrübesinin, yönetim modelinin, uzun yıllar boyunca kazanılmış ticari itibarın, kurumsal tarihin, ticari ve yönetim risklerinin karşılıklı ortak çıkarlar uğruna paylaşılmasını kapsama aldık. İşte bu yüzden biz Franchise Ağı Kurulumu, Gelişimi ve Yönetimi hizmetini hem franchise hak sahibi hem de franchise alan tarafa veriyoruz.

Biz tüm dünyada Franchise Ağları kuruyor, geliştiriyor ve yönetiyoruz. Birçok firma franchise satarak yeni piyasalara girmekle ilgilenirken, birçok kişi ve firma da iyi tanınmış ticari bir markanın ve karlı bir firmanın franchise’ını almakla ilgilenmektedir.

Başarılı bir franchise işinin temellerini, taraflar hakkında yürütülen kurumsal istihbarat ve güvenilirlik çalışmaları, pazar ve ürün/hizmet analizleri, inovasyonlar, reklam ve tanıtım, bütçe ve finansal yatırım, düzenli gözetim ve kalite kontrol sistemleri oluşturur. Bütün bu temel ögeler bizim Franchise Kurulumu, Geliştirme ve Yönetimi hizmetimiz kapsamındadırlar.

Bir Franchise Ağı Kurulumu sırasında öncelikle franchise hak sahibinin kurumsal bilgilerini, franchise sözleşmesine konu olan marka ve ürünler/hizmetler hakkında detaylı bilgi ve belgeyi talep ediyor, ardından hedef piyasada yeterli talep olduğunu görebilmek için ön pazar araştırmasını gerçekleştiriyoruz. Sözkonusu ön pazar araştırması bizi tatmin ederse, aşağıda başlıca konuları yeralan detaylı pazar araştırmasını hazırlıyoruz.Detaylı pazar araştırmamızı franchise hak sahibine sunduktan sonra firma temsilcilerini seçilmiş franchise adayları ile yüz yüze görüştürmek üzere davet ediyoruz. Yüz yüze görüşemler sayesinde franchise hak sahibi hedef piyasada franchise adayının imkan ve olanaklarını, güvenilirliğini ve ticari itibarını değerlendirme imkanı bulur.

Franchise Ağı Kurulumu hizmetimiz ilk yıllık etapta en az 4 franchise satışını garanti eder. Sektöre bağlı olmak şartıyla hedef piyasada franchise adedi zamanla artacaktır.

Tarafların franchise sözleşmesi imzalamasıyla bizim kurumsal sorumluluklarımız sona ermiyor. Sözkonusu franchise sözleşmelerinin imzalanmasıyla, kurulan franchise ağının yönetimi ve geliştirilmesi konularında kurumsal sorumluluk taşıyoruz.

Franchise Ağı Yönetimi aşağıdaki etapları kapsıyor:Franchise Ağı Kurulumu, Geliştirme ve Yönetimi hizmetimizin kapsamındaki birçok konu yüksek kalitede hizmet vermek amacıyla geliştirdiğimiz “B-Stream” yazılımı kapsamındadır. Bu yazılım sayesinde master franchise hak sahibi, franchise satılan tüm firmaların kasa ve fiş kesimini uzaktan anlık takip edebildiği gibi, tarafların 24/7 birbirleriyle iletişimde olmalarını, bilgi ve belge akışı, ödeme, stoklama ve pazarlama süreçlerinin de takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda edinilen bilgilerin bilgi bankasında toplanması sayesinde her üç aylık periodlarda gerçekletirdiğimiz iş verimliliği ve gelecekteki hedeflerin belirlenmesi konularında analizler tarafların dikkatine sunulur.

Franchise hak sahibi firmaların eğer yoksa hedef piyasada master franchise üstlenecek kendi şirketlerini kurmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Bu şekilde franchise haklarının korunması ve royalty gelirlerinin artırılmasını sağlamak daha kolaydır.


Nasıl Yapıyoruz


  • Pazar araştırması hazrılıyoruz
  • Görev ve iş bitirmeyi tanımlıyoruz
  • Franchise iş modelini ve iş planını hazırlıyoruz
  • Franchise adayları (veya franchise veren) hakkında araştırma yapıp, seçime sunuyoruz
  • Müşterimiz adına yapılacak görüşmeleri gerçekleştiriyoruz
  • Franchise Ağını Kuruyoruz
  • Gerekli sözleşmeleri hazırlayıp tarafların onayına sunuyoruz
  • Franchise hak sahibi ve Franchise Ağını “Baranseli Ağ Yönetim Sistemi”na dahil ediyoruz
  • Tarafların rahat bir iş ilişkisi kurabilmeleri için franchise veren ile Franchise Ağı arasındaki ilişkileri koordine ediyoruz.


İki yıl içerisinde %60 kanıtlanmış verimlilik